Podania i legendy wileńskie

Grafika Ignacego Pinkasa wykorzystana została do ilustracji książki Władysława Zahorskiego pt. „Podania i legendy wileńskie”. Wydanie pierwsze, na postawie edycji J. Zawadzkiego, Wilno, 1925 r.
Wydawnictwo „Graf” – Oficyna Wydawnicza, Gdańsk, 1981 r.
Litografie pochodzą z teki „Wilno w autolitografiach barwnych Ignacego Pinkasa”, odbitych w stu egzemplarzach w roku 1929.